Công ty TNHH Med Providex Việt Nam (gọi tắt là Medprodex) tham gia hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh trang thiết bị y tế và cung cấp các giải pháp y tế thế hệ mới như:
- Giải pháp phòng mổ tích hợp
- Giải pháp cho khoa kiểm soát nhiễm khuẩn
- Hệ thống khí y tế, khí sạch và báo gọi y tá
- Giải pháp chẩn đoán hình ảnh kỹ thuật cao...
Chúng tôi mang đến nhiều lựa chọn đa dạng về dòng sản phẩm với giải pháp công nghệ tiên tiến sao cho phù hợp với khả năng tài chính, nhu cầu sử dụng của từng Bệnh viện.