Chẩn đoán hình ảnh

Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, chúng ta đang tạo ra các thiết bị giúp tạo ra những hình ảnh có giá trị chấn đoán cao hơn giúp cho việc điều trị ngày càng hiệu quả. Hơn thế nữa, lấy bệnh nhân làm trung tâm, các thiết bị ngày càng thông minh hơn đem lại cảm giác thật thoải mái cho bệnh nhân mỗi lần phải đến bệnh viện để thăm khám.