Kiểm soát nhiễm khuẩn

Hãng sản xuất: Matachana / Tây Ban Nha

Ứng dụng những công nghệ mới nhất trong thiết kế, sản xuất đồng bộ các thiết bị, Chúng tôi mang đến cho Bệnh viện giải pháp hoàn chỉnh cho việc kiểm soát nhiễm khuẩn tập trung đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế về “work flow” cho khoa kiểm soát nhiễm khuẩn với quy trình vào – ra cho đồ bẩn – đồ sạch với đồng bộ các thiết bị:

– Hệ thống các thiết bị rửa thô
– Các máy rửa tự động, rửa siêu âm (thiết kế 2 cửa)                               

– Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp (thiết kế 2 cửa)

– Máy hấp tiệt trùng bằng hơi nước (thiết kế 2 cửa)

– Trạm đóng gói, hàn túi
– Các thiết bị lưu trữ và bảo quản

– Các vật tư kiểm soát chất lượng tiệt trùng

– Hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu tiệt trùng